Podmínky
 
Obě strany souhlasí s používáním bezplatné aplikace jako Viber nebo Zoom pro mezinárodní hovory.
Klient odpovídá za uskutečnění hovoru s Interpretersberlin.
Po zahájení hovoru je klient povinen zaplatit celou hodinu za telefonní hovor, i když hovor skončí o 45 minut později.


Není povolen žádný vulgární jazyk.

Pokud klient nezaplatí prostřednictvím online systému, obdrží fakturu prostřednictvím e-mailu nebo faxu. To by měl klient zaplatit do 10 dnů.


Pokud klient zmeškal telefonní hovor, interpretersberlin bude klientovi stále účtovat poplatky za rezervaci.

Pokud klient potřebuje zrušit schůzku nebo telefonický hovor, je povinen nám poskytnout minimálně 24 hodin předem.

Při rezervaci našich služeb klient souhlasil s našimi podmínkami.